PR’ın Eski Kuralları

İnternetin matbaadan sonraki en büyük icat olduğunu artık herkes biliyor, deneyimliyor. İnsanlar, internetin sunduğu sonsuz fırsatlar ile büyülenip o dünyada yerlerini alırken yani ilgi internete kayarken PR’ın yerinde sayması beklenemez. Ortada internet ile ilgilenen bir kitle var ve PR profesyonelleri de artık internet ortamındaki yerini alıyor.

Milyarlarca insanın birbirine bağlı olduğu internet dünyasında kendi haberimizi üretebiliyor, kitleler ile doğrudan iletişim kurabiliyoruz. Hedef kitleye doğrudan ulaşmak için internetin gücünü kullanmak istiyorsak PR’ın eski kurallarını geride bırakmak gerek. Medya günümüzde hala en etkili iletişim araçlarından biri olarak hayatına devam etse bile halkla ilişkiler sadece medya aracılığıyla konuşmak değildir. İnternet, PR’ın kurallarını nasıl değiştirdi başlıklı yazımda halkla ilişkilerin internet sonrası dönemde nasıl kabuk değiştirdiğini yazmıştım. Bugün ise internet ile değişen PR disiplininin geçmişte kalmış eski kurallarını paylaşacağım.

PR=Medya

PR disiplini eskiden sadece medya ile ilgiliydi. İnternet öncesi dönemde kişi, kurum veya kuruluşların kendilerini ifade etmelerinin tek yolu medyaydı. Belirli bir hedefin olmadığı basın bültenleri e-posta adreslerinin spam kutusunu doldururken internet PR’ın geleceğini inşaa etmeye başladı.

PR=Basın Bülteni

Şirketlerin medyaya ulaşma yolu basın bültenlerinden geçiyordu. PR uzmanları muhabir ve editörlere ulaşmak için basın bültenlerini kullanıyorlardı. Uzun çalışma saatleri sonrası özel olarak muhabir ve editörleri hedef alan basın bültenleri ortaya çıkıyor, basına servis edileninin dışındaki gerçek basın bültenlerini ise hiç kimse görmüyordu.

Medya=Basın Bülteni

Şirketlerin basın bülteni yazma olanağını elde edebilmeleri için önemli bir habere sahip olmaları gerekiyordu. Oysa günümüzde şirketlerin anlatacak ilginç hikayeleri varsa, bu hikayeyi doğrudan alıcılarla paylaşabiliyorlar. İyi ki internet var, dünyaya doğrudan ulaşmak için harika bir yer.

Haber=Basın Bülteni

Bir başka eski kural ise kamuoyunun bir basın duyurusundsan haberdar olabilmesinin tek yolu medyanın bunu haber yapmasından geçiyor olmasıydı. Oysa günümüzde öyle mi? Bloglar, online basın bültenleri ve diğer internet içerikleri şirketlerin alıcıları ile doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Medya<İnternet

Diyelim geleneksel yollarla basın bültenini kamuoyuna ulaştırdık peki ya ölçümlemesini nasıl yapacağız? Şöyle özetleyeyim: “Gazete küpürlerinden oluşan bir dosya hazırlayarak!”

İnternet>Medya

Artık bunların hiçbiri hem de hiçbiri geçerli değil. İnternet topyekün tüm iletişim kurallarını değiştiriyor ve internet destekli fikirler pazarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen şirketler PR stratejilerini değiştirmeye başlıyor. Eğer kendinizi veya şirketinizi internette daha görünür bir hale getirmek istiyorsanız bir sonraki yazım “PR’ın yeni rolleri”ni okuyabilirsiniz.