Marka İletişiminin Sihirli Renkleri

Halkla ilişkiler, marka ve pazarlama iletişimi açısından bakıldığında özellikle renklerin kendilerine ait dillerinin olması, renklerin iletişimin bir parçası olduğunun göstergesi.

Nihai tüketici ile buluşan lokanta zincirlerinde kullanılan renklerden, endüstriyel alanda faaliyet gösteren bir firmanın kurumsal web sitesinde seçtiği renklere kadar hepsinin tek bir amacı vardır: Hedef kitlelere ulaştırmayı kolaylaştırmak. Çünkü renklerin marka vizyonu ile doğru konumlandırıldığı takdirde sosyal paydaşlarla verimli ve sağlıklı bir iletişim yaratmak gibi bir katkısı mevcut.

Algılama yönetiminin en güçlü öğelerinden biri haline gelen renkler iletişim çalışmaları açısından bakıldığında markaların ilk algılanış biçimlerini ortaya koymakta. Çokuluslu bir markayı temsil eden renkleri hangi ülkede görürseniz görün ayırt etmeniz mümkün. Etkili olduğu düşünülerek seçilmiş renkler tüketicinin zihnine doğru bir şekilde kodlanmış ise benzer markalardan ayrışması mümkün.. Aynı zamanda bu renkler tüketiciyi satın alma ve tüketme davranışına da teşvik ediyor. Bu da kurumun itibarını ve saygınlığını artırarak itibar yönetimine gözle görülür bir katkı sağlıyor.

Mesaj yönetimi açısından incelendiğinde renkler hedef kitleye ulaşması istenen birer mesaj. Renklere yüklenen bu mesajlar iletişim içerisinde parazitleri ortadan kaldırabileceği gibi mesajın etki alanını genişletebiliyor. Ve daha fazlası doğru seçilmiş bu renkler marka etrafında toplanmış olan tüketicilerinde markaya olan bağlılıklarını artırarak marka iletişiminin bir parçası haline geliyor.

Marka temsilcileri açısından renklerin öneminin kavranması ve renklerin incelenmesi ile ürün, marka, logo, ambalaj, reklam gibi pazarlama iletişiminin önemli öğelerine şekil vermek mümkün. Hatta günümüzde markalar pazarlama iletişiminde tüketicilerin renklere yönelik tercihlerine hassasiyet göstermeye başladılar bile.

Marka, ürün ve hizmet sunumunda tercih edeceği renklerin kontrolünü sağlamalı ve bunların hedef kitleler tarafından doğru algılanması için renk yönetimi yapmalıdır. Marka iletişiminde renklerin konumu ve doğru olarak anlaşılması hem marka imajı açısından hem de iletişimin markaya uygun olarak yönetilmesi açısından oldukça önemli.

Markanın tüm iletişim çalışmalarından gerek pazarlama gerekse halkla ilişkiler alanında renklerin kendilerine ait bir dili olduğunu bilin ve renk iletişimini markanızın tüm iletişim çalışmalarına dahil edin.

Aşağıda sizinle paylaştığım “Markalar ve Renkler” konulu fotoğraf işte size tam da anlattıklarımı resmediyor. Her markanın tüketici karşısında konumlanmak istediği bir değer ve bu değer ile vermek istediği bir mesaj var.  Marka, tüketicilerine vermek istediği mesaja en uygun rengi yarattığı gün markaya olan farkındalığımız daha da güçleniyor. Marka ile renkler üzerinden kurmuş olduğumuz iletişim nerede olursak olalım markayı farketmemizi kolaylaştırıyor. Mesela benim için turuncu rengin karşılığında tek bir marka vardır o da Fanta ve Fanta bana göre gençtir, arkadaştır ve neşelidir. Şimdi Fanta reklamlarını hatırlayın, sizce de öyle değil mi?